گالری تصاویر رستوران درجه یک ترنگ طلایی

راه های ارتباطی

آدرس: رشت ، پل انتظام ، کیلومتر ۱۰ جاده جیرده ، آقا سید شریف

شماره تماس: ۰۱۳۳۳۴۸۲۰۲۸